אסנט צפת

Uncategorized

הכיסוי – סיפור אישי מהרב שאול לייטר

  בישראל של לפני ארבעים שנה הייתה הטבה מיוחדת עבור אברכים- ספרי תורה בחינם! למשרד הדתות היה מחסן ביפו, והיו קובעים תור על מנת להגיע