בלוג

מתוך ההסתר פורץ הגילוי

בכל לבבכם ובכל נפשכם (דברים יא,יג) בפרשה הקודמת, ואתחנן, הופיעה הפרשה הראשונה של קריאת שמע (“שמע ישראל”), ובפרשת עקב מופיעה הפרשה השנייה (“והיה אם שמוע”).

מי יכול להאיר נשמות?

בהעלותך את הנרות (במדבר ח,ב) פרשתנו נפתחת בציווי ה’ אל אהרון הכוהן להדליק את המנורה בבית-המקדש. מנורת זהב זו מופיעה בהפטרה כמשל לעם-ישראל. נרותיה של

לחיות עם הזמן

לקדש את הצד הגשמי של החיים

וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר(שמות כה,מ) כאשר הגיע שלב עשיית כלי המשכן, מספרים חז”ל, שמשה רבנו נתקשה במלאכת המנורה ולא ידע כיצד לעשותה.

לחיות עם הזמן

למה ציווה הקב”ה להקריב קורבנות?

הקרבנות, שבהם דנה פרשתנו, מכונים בתורה ‘לחם’ ו’ריח ניחוח’ – “את קרבני לחמי לְאִשַי, ריח ניחוחי”. הדברדורש ביאור: הלוא ברור שאין מושג של ‘אכילה’ אצל

לחיות עם הזמן

לא לברוח מהעולם

ואל יבא בכל עת אל הקדש (ויקרא טז,ב) לאחר מותם הפתאומי של נדב ואביהו, שני בני אהרון, מסר הקב”ה שני ציוויים מיוחדים, שנועדו למנוע מקרים

לחיות עם הזמן

יום הולדת של משה רבנו

ואתה תצוה (שמות כז,כ) פרשתנו היא הפרשה היחידה בתורה (מאז לידת משה ועד ספר דברים, שנאמר מפי משה) – ששמו של משה רבנו אינו מופיע

לחיות עם הזמן

הרע קיים בשביל הטוב

ראה אנכי נתן לכם לפניכם (דברים יא,כו) פרשת ‘ראה’ נפתחת באחד היסודות העיקריים של דת-ישראל – עיקרון הבחירה. הקב”ה פונה לעם ישראל ואומר לו1: “ראה

לחיות עם הזמן

הכוח לעשות דברים בלתי-אפשריים

ויהס כלב את העם (במדבר יג,ל) מבין שנים-עשר המרגלים ששלח משה לרגל את הארץ, חטאו עשרה והוציאו את דיבת הארץ רעה. רק שניים נשארו בצדקתם

לחיות עם הזמן

גאולה בניסן

אשה כי תזריע וילדה זכר (ויקרא יב,ב) החודשים ניסן ותשרי מייצגים שתי דרכים שונות בעבודת-ה’: תשרי הוא גם חודש התשובה, שבו נדרש האדם להתעורר, לשוב