בלוג

מעשה שהיה

הרבה יותר מחלום

בעיר מזיבוז׳, בה חי ופעל רבי ישראל בעל-שם-טוב, חי גם גביר גדול ששמו היה רבי שמעון הנגיד. בשעה שסיפורנו מתרחש, היה כבר רבי ישראל מפורסם

מעשה שהיה

גישה חיובית

הבעל-שם-טוב ציוה פעם את תלמידיו לרתום את הסוסים ולצאת עמו לדרך. זמן קצר אחרי שהחלו לנסוע, הורה הבעש”ט לעגלון לעצור את הסוסים והוא ותלמידיו ירדו

מעשה שהיה

ברכת הבעל שם טוב

הוא המתין עד שמנין ותיקין סיים תפלתו, שמע ברכו, קדושה, חזרת הש”ץ, ןכן כל הקדישים והלך אל הנהר שבסביבה לטבילה, ואח”כ נעמד להתפלל, וכאשר ר’

מעשה שהיה

אתה יודע רזי עולם

פעם אחת נסע יהודי שלוה כסף בשביל לקנות סחורה עבור בעלי החנויות בעירה שלו. בהגיעו ליריד, קנה את הסחורה המבוקשת, ומיד החל נוסע בדרכו חזרה.

מעשה שהיה

שלושה חברים – פרק א’

עפ”י סיפורי הרבי הרייצ מלובאוויטש שלושה חברים ר’ מרדכי יצא לכוון ליובאוויטש וכך נדד מעיירה לעיירה וכמנהגו, בפקודת רבו, לא מיהר אלא עסק בכל עיר

מעשה שהיה

שלושה חברים – המשך

עפ”י סיפורי הרבי הרייצ מלובאוויטש שלושה חברים- המשך פעם בעת שהרהר על שאין ביכולתו להחליט בעצמו לצאת לדרך לחפש את חבריו ולעזוב את רבו, חשב,

מעשה שהיה

שלושה חברים – פרק ב’

עפ”י סיפורי הרבי הרייצ מלובאוויטש המקובל הגדול כעבור כמה שנים עבר מרדכי לגור במקום רחוק במחוז פודוליה, ודוקא שם הגיעה שמועה לאוזניו אודות המקובל הגדול

מעשה שהיה

פרק י’ – ימי הסליחות

עפ”י סיפורי הרבי הרייצ מלובאוויטש ר’ מרדכי חשב בנידון מזה זמן רב, וחיכה להזדמנות מתי יוכל למסור לר’ חיים את שליחות הרבי. וכעת כשר’ חיים

מעשה שהיה

פרק ט’ – תפילה שבתית

עפ”י סיפורי הרבי הרייצ מלובאוויטש ר’ מרדכי לא ידע על הנעשה, כאשר נעמדו לתפלת מנחה הצטרף גם הוא לתפילה והתפלל שמונה עשרה כדרכו, באריכות. הש”ץ