בלוג

שבת

שיר ושבח לשבת

מימד אחר לשבת הרב יוסף קרסיק א. השבת אינה רק יום של איסור ושלילה (יום של העדר) להישמר ולהתנתק לחלוטין ממלאכות ועבודות החול הגשמיות, היא

שבת

פתח דבר – הרב יוסף קרסיק

שבת אינה רק פרט מתרי”ג המצוות, היא תופסת מקום נכבד ומיוחד – יסוד וכלל בקשר בין היהודי לבורא, וזאת לא רק משום שיש בה ריבוי

קורס תניא

פרק א’ – “מי אני” ?

ספר של בינונים “מי אני” ? בדף השער של ספר התניא, שנכתב על ידי רבי שניאור זלמן מליאדי לפני כמאתיים ועשר שנים, כתוב כי ספר

קורס תניא

פרק ב’ – “ונפש השנית”

‘ונפש השנית’ משחק שחמט כאשר ניגשים למשחק שחמט נחוץ להכיר היטב את הכלים לפני שמתחילים לשחק – מה מותר לכל כלי לעשות, מה כוחו ומה

קורס תניא

פרק ג’ – מבנה הנפש

פרק ג’ – מבנה הנפש מאת נדב כהן לפני שנתחיל להסביר את מבנה הנפש כפי שמוסבר בקבלה ובחסידות, נשים לב לנקודה מעניינת: גם בפסיכולוגיה לומדים

קורס תניא

פרק ד- הלבושים

פרק ד – הלבושים מאת נדב כהן מבנה הנפש – הלבושים בפרק הקודם התחלנו לדבר על הכוחות שבנפש, הכוחות השכליים והכוחות הרגשיים. הסברנו כיצד הכוחות

קורס תניא

פתח דבר

רבים מעוניינים ללמוד את ספר התניא, ספר היסוד של החסידות, אך ניצבים מול בעיה, כיוון שהספר הוא ארוך וקשה להבנה. אמנם ישנם ספרים רבים המבארים

מעשה שהיה

סיפור של מסירות נפש

בשנת תר”ג, שהיתה תקופה קשה לעם ישראל. השלטונות הרוסיים רצו לבצע שינויים בדת, וביקשו לאסור את לימוד החסידות. לשם כך כינסה ממשלת רוסיה אספת רבנים

מעשה שהיה

מעשה בשני אחים

היה היו שני אחים שאהבו איש את רעהו וקיבלו בירושה מאביהם חלקת אדמה. האח האחד היה נשוי ומטופל בילדים ואילו האח השני רווק. כך חיו