מודעות עצמית

מודעות עצמית

שכל ומדות

הכוחות הפנימיים שבנפש מתחלקים לשכל ומדות – השכל שורה ומתגלה במוח; המדות (רגשות) מתגלות בלב. מח ולב הינם סמלים – אך הם גם כלים גופניים

מודעות עצמית

מי אני?

מיהו האדם עצמו? איזו נפש מבין הנפשות – האלוקית או הבהמית, היא העיקרית, העצמית לאדם? ואיזו נספחת לו במחוץ? מיהו ה'אני' של האדם? נאמר בספר

מודעות עצמית

המחשבה

לבושי הנפש הם הכלים בהם 'מתלבשים' ומתגלים כוחות הנפש, הן לאדם עצמו והן לזולתו. הלבוש ה'דק' והפנימי ביותר הינו המחשבה, שכן אין היא מתגלית כלפי