לחיות עם הזמן

בלוג

חתונת הפלא – סיפור מאת הרב טיליס

חתונת הפלא החודש נספר על השידוך המרתק בין בנו של רבי יוסף קארו לבתו של האר"י ז"ל, בהקשר לתאריך ט"ו באב היום בו מציינים ביהדות

בלוג

"צפת יקרה מפנינים" – סיפור

"צפת יקרה מפנינים" – סיפור השליח מארץ הקודש הגיע על מנת לאסוף צדקה לקהילתו אשר בצפת. בביקורו הגיע לעיר אבריטש, עירו של רבי אברהם דב

בלוג

סיפור לחג – סוחר הבדים וסגולה נפלאה

סוחר הבדים וסגולה נפלאה מעשה מרתק לכבוד חג השבועות – היארצייט של הבעש"ט. מעשה בסוחר בדים שגר במיז'יבוז, עיר הולדתו של הבעל-שם-טוב הקדוש. הסוחר רצה

בלוג

תהפוכות – סיפור מרתק לפורים

תהפוכות בראשית שנות השמונים, שימש הרב שלמה שוורץ, המוכר בפי כל 'שוורצי', כרב הקמפוס באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס UCLA. בהגיע חג הפורים הציע הרב לעוברים

לחיות עם הזמן

קרבן פסח כאן ועכשיו

חג-הפסח נקרא על שם הקרבן המיוחד שנצטוו בני-ישראל להקריב בו. בימינו נבצר מאיתנו לקיים מצווה גדולה זו במובנה המעשי, אולם תוכנה הרוחני קיים גם עכשיו,

לחיות עם הזמן

על-ידי הירידה זוכים לעלות

ועתה ישראל שמע (דברים ד,א) על שבת חזון אמר רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב, שבשבת זו – 'חזון' מלשון מחזה – מראים לכל יהודי את בית-המקדש השלישי

מתוך ההסתר פורץ הגילוי

בכל לבבכם ובכל נפשכם (דברים יא,יג) בפרשה הקודמת, ואתחנן, הופיעה הפרשה הראשונה של קריאת שמע ("שמע ישראל"), ובפרשת עקב מופיעה הפרשה השנייה ("והיה אם שמוע").

מי יכול להאיר נשמות?

בהעלותך את הנרות (במדבר ח,ב) פרשתנו נפתחת בציווי ה' אל אהרון הכוהן להדליק את המנורה בבית-המקדש. מנורת זהב זו מופיעה בהפטרה כמשל לעם-ישראל. נרותיה של

לחיות עם הזמן

לקדש את הצד הגשמי של החיים

וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר(שמות כה,מ) כאשר הגיע שלב עשיית כלי המשכן, מספרים חז"ל, שמשה רבנו נתקשה במלאכת המנורה ולא ידע כיצד לעשותה.