פתח דבר

רבים מעוניינים ללמוד את ספר התניא, ספר היסוד של החסידות, אך ניצבים מול בעיה, כיוון שהספר הוא ארוך וקשה להבנה. אמנם ישנם ספרים רבים המבארים את התניא אך רובם ככולם הם ספרים עבי כרס והבא לפתחם מרגיש "מאויים" ולבסוף מוותר על הרעיון.

בחורף האחרון ערכנו באסנט צפת קורס אינטרנטי של שנים עשר הפרקים הראשונים שבספר התניא. בשונה משיעורי תניא רגילים, הלימוד לא היה מתוך הספר מילה במילה אלא בעל פה תוך שילוב סיפורים ודוגמאות. כלומר לא למדנו את דברי התניא עצמם אלא את תכנם הכללי ולכן גם סדר הפרקים קצת שונה מכמו שהוא בספר התניא עצמו.

סיכום השיעורים מוגש לפניכם לקריאה מהנה.

חשוב להדגיש כי הלימוד בחוברת זו אינו מהווה תחליף ללימוד מתוך ספר התניא עצמו, אלא מהווה "טעימה" שבע"ה תיצור "תיאבון" לפתוח את התניא עם אחד מספרי הביאורים וללמוד באופן עיוני ומעמיק.

פעילויות ממולצות