“משנכנס אדר .. העיקר היא השמחה”

“משנכנס אדר .. העיקר היא השמחה”

אמרו חז”ל “משנכנס אדר מרבים בשמחה”, שבאדר עצם השמחה היא מצווה! מסביר הרבי שלא רק בעת העיסוק בדברי טוב וקדושה, תורה ומצוות צריכים לשמוח, אלא בכל זמני החודש גם

בעיסוק בעניני חולין גשמיים צריך לשמוח – “משנכנס אדר .. העיקר היא השמחה” (לקו”ש ד,1274).

המצווה הכי קלה שהיא גם הכי קשה
“מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד” – המצווה הכי קלה והמצווה הכי קשה היא – שמחה:

שאל כל אדם איזו מצווה הכי קל לקיים והוא יענה “לשמוח”. שאר המצוות: להשכים קום ולהתפלל, ליתן צדקה לעניים, להניח תפילין, לצום ביום-כיפור – כל אלה הם מצוות שיש לעמול ולטרוח בכדי לעשותם, לא כן היא השמחה, נו, מה הבעיה לשמוח.

ומצד שני מצוות השמחה היא הקשה ביותר לביצוע: כי אין הכוונה לשמחה שמתוך כוסית וודקה, או שאר מיני תענוגות – סעודה, מוזיקה, מחזה נאה – אלא שמחה של הנאה ואושר פנימי! האדם השמח מצוי בשלווה ורוגע פנימי, הוא כאילו מתרומם טפח מעל פני הקרקע, לשמים, והוא שוכח את כל דאגותיו וטרדותי

פעילויות ממולצות