מורשת האר"י

החוט שמחבר בין עדות המזרח ליהדות מזרח אירופה

צפת אינה עוד עיר. צפת היא מקום שגדולי החכמים והמקובלים ובראשם האר"י הקדוש השפיעו והקרינו ממנה לכל העולם בתורתם בשירתם במנהגם ובאורח חייהם. 

דמותו של האר"י, תורת הקבלה שלימד, נוסח הסידור שכתב, מנהגיו, פיוטיו, ואורח חייו מהווים מורה דרך הדוק לעדות שלמות בעם ישראל. ביחוד, בקרב עדות מרוקו, תוניס, אלג'יר, תימן, לוב ומצרים שבצפון אפריקה ומעדות רוסיה אוקראינה פולין ליטא ורומניה שבמזרח אירופה, עד עצם היום הזה. 

למרות השוני בין העדות, דמותו של האר"י ומורשתו הצליחה לייצר מחנה משותף רחב בין עדות רבות בעם ישראל. 
בצפת ניתן להיווכח במוחש בפסיפס העדתי המצוי בעיר שחיים ביחד באחדות נדירה.
לא מקרי שבעיר זו של חיבורים קיים בית כנסת עתיק הקרוי "ויזניץ-טוניס". חיבור מזרח ומערב.  

מרכז מגיש לכם את מגוון הסגנונות והעדות שהושפעו ממורשת האר"י דרך שבתות עיון וכן הופעות מוזיקאליות, סיורים וסדנאות. 

מופעים מוסיקלים

המוזיקה בעולם בכלל ובעדות עם ישראל בפרט היא יסוד מרכזי ומשמעותי בחיבור היום יומי לתרבות המנהגים וההווי העדתי ומהווה כלי עוצמתי  לזיכרון והנחלת הערכים המנהגים והתרבות של העדה לדורות הבאים.

במרכז אסנט – עדות האר"י אנו משקיעים רבות בתחום המוזיקה של עדות ישראל בכלל  ועדות צפון אפריקה ומזרח אירופה בפרט כאמצעי לשימור ההווי ותרבות העדה גם בישראל הקדושה.  

לומדים וחווים בדרך מורשת האר"י

סיורי עדות

מצפת גדולי החכמים והמקובלים השפיעו והקרינו ממנה לכל העולם בתורתם בשירתם במנהגם ובאורח חייהם ומשפיעים דרמטית ומהווים מצפן ערכי ותרבותי לעדות שלמות בעם ישראל בייחוד בקרב עדות מצפון אפריקה ומזרח אירופה. 

במרכז אסנט אנו מקיימים מגוון סיורים ברחבי העיר העתיקה שבהם יראו את המראות האותנטיים, ייפגשו עם השרידים והמבנים המשוחזרים, וירגישו את הקדושה והקסם הצפתי שמותיר חותם עד עצם היום הזה בעדות רבות בעם ישראל בכלל ובעדות צפון אפריקה ומזרח אירופה בפרט.  

סדנאות עדות בצפת