מדיטציה- אחדות וחיבור

אחדות וחיבור בחג השבועות

חג השבועות, חג מתן תורתנו, מבקש מאיתנו להתחבר, ולהתאחד. אבל להתחבר למה? להתאחד עם מה?

הרבי מלובביץ’ מבקש מאיתנו להתבונן על מהות התורה, ולמצוא בה את מה שהיא: תורת חיים.

לא רק רשימת חוקים וכתבים עתיקים, אלא מקור אור שמקיף את כל הבריאה כולה, וכל אחד ואחד מאיתנו.

אותו רגע על הר סיני, הרגע בו התחברו שמיים וארץ וניתנה תורה,

הוא השיעור הגדול שלנו: הרוחני והגשמי, אחד הם. האני והאחר, אחד אנו.

מתן תורה הוא לא רגע שהיה ונגמר, זה קורה כאן ועכשיו, ותפקידנו בעולם הוא לחבר בין מה שנראה בתחילה נפרד, ואפילו מנוגד, ולחשוף את האחדות שבשורש כל הדברים.

 

https://abc770.org/article_node_583/

https://toratchabad.com    מכתבכללי-מהרבי-מליובאוויטש-לחג-השבועות

 

פעילויות ממולצות