לימוד תורת הסוד למען הגאולה

השבוע, בתאריך ה' במנחם אב, חל יום ההסתלקות של המקובל הנודע מצפת, האר"י (האלוקי רבי יצחק (לוריא)) ז"ל. האר"י סימן פריצת דרך משמעותית בגילוי תורת הסוד. עד ימיו, הותר לימוד זה רק ליחידי סגולה ובהסתר. האר"י גילה כי בשמים הוחלט ש"בדורות אלו האחרונים מותר ומצווה לגלות זאת החכמה".

מכל מקום, בתקופת האר"י עדיין לא הופצה תורת הסוד להמונים, ונשמרה לבעלי מדרגה שהכינו עצמם להיות ראויים לכך. אולם כמאה ושישים שנה לאחר מכן, גילה רבי ישראל בעל שם טוב את תורת החסידות, המבוססת על קבלת האר"י, ועמו החלה תורה זו להיות קרובה ונגישה לכול.

מפורסם התיאור, כי בעת עליית נשמה שערך הבעל שם טוב לשמים, הוא שאל את המשיח: "אימתי קאתי מר (מתי יבוא אדוני)?", והמשיח השיבו: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". כלומר, כאשר תגיע החסידות לכל מקום בעולם.

מאז, מדור לדור נפוצה תורת החסידות יותר ויותר. במיוחד בדור הנוכחי הגיעה בשורת החסידות לכל מקום בעולם. ספרי חסידות כבר מתורגמים לשפות רבות מאוד וכך נעשים נגישים לכול.

התזמון של פטירת האר"י בימים הסמוכים לתשעה באב – יום חורבן בית-המקדש, מעידה גם היא על הזיקה שבין לימוד פנימיות התורה, כפי שמכונה תורת הסוד, לבין התגלות המשיח, שיבנה את בית-המקדש השלישי.

ראוי אפוא במיוחד בימי האבל על החורבן להוסיף בלימוד עצמי של תורת החסידות וגם בלימודה לאחרים. כך נזכה שתכף ומיד ייהפכו ימים אלו מימי אבל לימי שמחה, כפי שאכן יקרה בגאולה השלמה שתבוא תכף ומיד.

פעילויות ממולצות